Sanottua

Parempi johtaminen luo kilpailuedun.

Tero Kauppinen, CEO, VIA Group

tutkimusrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Creavia YVG Oy (y-tunnus: 0351705-6)

Yhteystiedot:
VIA Group
Ahventie 4 B 36
02170 ESPOO
P. 020 740 2800

tutkimus@viagroup.fi
www.viagroup.fi

2. Rekisterin nimi
Tutkimusrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilön itsensä tai hänen organisaationsa ostamien palveluiden tuottamiseksi.

4. Rekisterin sisältö
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai hänen työnantajaltaan. Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) sekä tutkimuksiin vastaamisessa syntyvät tiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Rekisteri koostetaan pääsääntöisesti VIA Groupin asiakastietojärjestelmästä tai asiakasorganisaatiolta saaduista henkilötiedoista.

6. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet käyttäjät. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin eikä muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

 8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus myös mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle

Palvelumme