Palvelumme

Muita VIA Intelligence palveluratkaisuja

Kuvaaville ja kokonaisvaltaisille mittareille on myös oma merkityksensä. Ne auttavat tekemään diagnoosia nykytilasta ja osoittavat kehittämisen kohteet. VIA:lla on ainutlaatuisen laaja vertailutietokanta, johon voit verrata yksilö- ja organisaation mittausten tuloksia.

Johtamisen nykytilaa kuvaaviin mittauspalveluihimme kuuluvat mm.

  • 360° profiilit johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille
  • kokonaisvaltaiset organisaation, johtamisjärjestelmän ja johtamisen benchmarkkaavat mittaukset.

Räätälöimme lisäksi organisaatio-, ilmapiiri- ja asiakaspalautemittauksia ja autamme prosessoimaan ne kehitysaskeleiksi. Lisäksi johtamisen auditointipalvelumme laajentaa perinteisen auditoinnin näkökulmaa kattamaan koko johtamisjärjestelmän ohjaavine tekijöineen.