Palvelumme

Sanottua

Parempi johtaminen luo kilpailuedun.

Tero Kauppinen, CEO, VIA Group

Muita VIA Intelligence palveluratkaisuja

Kuvaaville ja kokonaisvaltaisille mittareille on myös oma merkityksensä. Ne auttavat tekemään diagnoosia nykytilasta ja osoittavat kehittämisen kohteet. VIA:lla on ainutlaatuisen laaja vertailutietokanta, johon voit verrata yksilö- ja organisaation mittausten tuloksia.

Johtamisen nykytilaa kuvaaviin mittauspalveluihimme kuuluvat mm.

  • 360° profiilit johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille
  • kokonaisvaltaiset organisaation, johtamisjärjestelmän ja johtamisen benchmarkkaavat mittaukset.

Räätälöimme lisäksi organisaatio-, ilmapiiri- ja asiakaspalautemittauksia ja autamme prosessoimaan ne kehitysaskeleiksi. Lisäksi johtamisen auditointipalvelumme laajentaa perinteisen auditoinnin näkökulmaa kattamaan koko johtamisjärjestelmän ohjaavine tekijöineen.