Palvelumme

Muutoksen mittaaminen

VIA Leadership System auttaa organisaatioita ohjaamaan sen muutostarpeita energianlähteenä 

Useimmat organisaatioiden käyttämät mittarit, jotka antavat tulokset vain kerran vuodessa ovat käytännössä kuvaavia, eikä niillä ole ohjausvoimaa. VIA Leadership System puolestaan antaa jatkuvaa sykettä johtamiseen ja organisaation ohjaukseen. Sen lisäksi, että se ohjaa tavoitteisiin pääsemistä, niin se johdetaan strategian asettamista vaateista. Strategia siis määrittää standardin mittaukselle. Toimivatko esimiehet strategian mukaisesti? Toimiiko yhteistyö niin sisäisesti kuin yli organisaatiorajojen?

Palamisen kolmion muodostavat kolme asiaa – lämpö, happi ja palava aine – löytävät vastineensa VIA Leadership Systemin organisaation muutosenergian ohjaavissa mittareissa: Leadership Engine – Johtamismoottori, Change Engine – Muutosmoottori ja Customer Engine – Asiakasmoottori auttavat organisaation johtamaan sen sisäistä energiaa; johtaminen, yhteistyö ja organisaation muutostarpeet muuttuvat muutosenergiaksi.

VIA Leadership System muodostaa kokonaisuuden joka energisoi johtamisen ja yhteistyön. Verkostoituneessa ja matriisimaisessa organisaatiossa hierarkia-, funktio-, yksikkö- ja yritystason ylittävä johtaminen ja yhteistyö saadaan hallittavaksi.