Palvelumme

VIA Leadership Intelligence

VIA on kokenut johtamis- ja organisaatiomittausten toteuttaja. Olemme erikoistuneet seuranta- ja ohjausratkaisuihin, jotka tähtäävät onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Älykkääseen tietoon perustuva ohjaus edellyttää, että kerättävä tieto heijastaa organisaation tulevaisuuden tarpeita – ei siis sitä, mitä on aina mitattu.

Useimmilla organisaatioilla on business intelligencen ja taloushallinnon muodostama johtamisjärjestelmä hyvässä mallissa, mutta rohkenemme väittää, että strategiaan johtavan johtamisen osalta lähes kaikilla on parantamisen varaa.  Toimivan ohjauksen edellytyksenä on tieto tuloksiin johtavista tekijöistä. Jos tietoa niistä ei ole, niin johtaminen nojautuu vain intuitioon.

VIA Leadership Intelligence tarjoaa älykkääseen tietoon perustuvia johtamisen ohjauksen palveluratkaisuja. Autamme organisaatiotasi rakentamaan johtamis- ja ohjausjärjestelmän, joka kytkeytyy saumattomaksi osaksi johtamisprosessia ja sen ylläpitoa. Voit tarvittaessa ulkoistaa johtamisjärjestelmäsi ohjaavien mittareiden suunnittelun tuen lisäksi mittauksen käytännön toteutuksen parhaiten osaavalle taholle.