Sanottua

Parempi johtaminen luo kilpailuedun.

Tero Kauppinen, CEO, VIA Group

VOITTAVA johtaminen

VOITTAVA johtaminen tuo johtamiseen voimaa, joka lähtee omien johtamisvaateiden tunnistamisesta ja kehittyy kyvystä käyttää kaikkia johtamistapoja ja tyylejä oikea-aikaisesti tarpeen mukaan.

TARKOITUS

VOITTAVAN johtamisen tarkoituksena on ”avata johtajan diagnostinen silmä” ja ”kehittää johtamiskäden vakautta” niin, että hän kykenee muuttuvissa tilanteissa tunnistamaan, millaista johtamista tarvitaan ja myös toteuttamaan sen.

TAVOITTEET

  • Saada mitattu palaute siitä, mitkä johtamisen vaateet ovat, niiden prioriteetit ja missä niihin ei vastata omalla vastuualueella; tunnistaa johtajana onnistumisen esteet.
  • Luoda osallistujille ammattimainen kyky diagnosoida strategiasta ja muutoksista tulevat tarpeet ja rakentaa saumaton kytkentä arvon luomisen ja tarvittavan kyvykkyyden välille.
  • Oppia käyttämään kaikkia johtamistyylejä oikeaaikaisesti, taitavasti ja tuloksia tuottavasti. Kuinka toimia jämäkästi ja saada aikaan oikea kehitysdynamiikka sekä luoda onnistumista tukeva johtamiskulttuuri.
  • Tehdä VOITTAVAN johtamisen PELIKIRJAn avulla johtamisen kehitysloikka omalla vastuualueella.

TOTEUTUSTAPA

Osallistuja tekee diagnoosin johtamisen vaateista esityön avulla sekä mittaa johtamistyylinsä tehokkuuden ja toimivuuden sekä tuottaa profiilin johtamiskulttuurista. Työprosessissa tietopanos muokataan toiminnalliseen muotoon. Harjoitteilla ja simulaatioilla lisätään osaamista ja maailman johtavat johtamisgurut tuovat oman energisoivan lisänsä videoklippien muodossa. Vaiheittain johtopäätökset muuttuvat kehittämissuunnitelmaksi hyödyntäen VOITTAVAn johtamisen PELIKIRJAA.

LOPPUTELEMAT

  • Osallistujalla on diagnosoitu, mitattu ja prosessoitu realistinen kuva häneen kohdistuvista vaateista, oman johtamisen tyylirakenteesta, johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittämiskohdista.
  • Analyysit on jalostettu askeleittaiseksi kehityssuunnitelmaksi oman vastuualueen johtamisen kehittämiseksi. VOITTAVAn johtamisen PELIKIRJA tukee käytäntöön vientiä.

 

VOITTAVA johtaminen -valmennuksen hinta: 1480 € + ALV
Toimitusjohdon valmennuksen hinta: 1800 € + ALV

Lue lisää esitteestä tai pyydä lisätietoja info@viagroup.fi

Katso syksyn 2018 ja 2019 aikataulut tästä >>

Ilmoittautuminen:

Nimi

Organisaatio

Tehtävä organisaatiossa

Valmennus

Sähköposti

Puhelinnumero

Laskutusosoite

Postinumero

Postitoimipaikka


”Hyvä, ajatuksia koostava 2-päiväinen valmennus. Sain arvokkaita pohteita sekä työkaluja strategiamme ankkuroimiseksi arjen työhön.”
Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

”VOITTAVA johtaminen -valmennus auttaa johtoryhmää puhumaan yhteistä kieltä ja käyttämään samaa käsitteistöä. Se sopii myös aikaisempien VIA-kurssien päivitykseksi.”
Hannu Ruotsalainen, toimitusjohtaja, varatuomari Sp-Rahastoyhtiö Oy

”Ajatuksia herättävät luennot ja keskustelut. Konkreettista ja käytäntöön sovellettavissa olevaa aineistoa yllin kyllin.”
Jalo Poijula, toimitusjohtaja Kontiotuote Oy

Palvelumme