Palvelumme

Sanottua

Olemme käyttäneet Team Leader in Action -ohjelmaa keskijohdon johtamisvalmiuksien kehittämiseen. Erityisesti koko ohjelman mittainen  jokaisen osallistujan oman vastuualueen kehittämisprosessi on tuottanut erinomaisia työkaluja konkreettiseen  esimiestyön kehittämiseen. 

Hannele Leino, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Elektroskandia Suomi Oy

VIA Performance Leadership in Action

VIA Performance Leadership in Action (PLA) -ohjelma kehittää esimiehiä strategian käytäntöön viennissä, työyhteisön toimivuuden varmistamisessa ja operatiivisen johtamisen osaamisessa. Johtoajatuksena on oman vastuualueen johtamisen systemaattinen kehittäminen ja muutoksen johtaminen.

Miten ohjelma toteutetaan?

Kehitysohjelma on vajaan vuoden mittainen ja se koostuu neljästä kaksipäiväisestä vuorovaikutteisesta seminaarijaksosta. Seminaarijaksot koostuvat lyhyistä luennoista ja alustuksista, harjoitustehtävistä ja case-harjoituksista. Jaksojen välillä toteutetaan tehtyjä suunnitelmia ja sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Ohjelmassa käytetään välineinä kirjallisen materiaalin lisäksi videoita, ryhmäkeskusteluja ja yksilötöitä.

Palaute omasta johtamisesta on kehityksen pohjana, se toimii lähtökohtana sekä mittarina kehittymiselle ja mahdollistaa tuloksien näkemisen jo ohjelman aikana. Hän saa palautteen johtamistyylistään, ihmistyypistään ja tiimin itsensä ilmaisemista muutostarpeista.

Valmistautumistehtävänä osallistuja tutustuu etukäteen keskeisiin käsitteisiin, joita ohjelmassa käytetään. Lisäksi hän tutustuu organisaationsa tulevaisuuden suunnitelmiin: visioihin ja strategioihin, joiden pohjalta oman vastuualueen tavoitteiden asettaminen tapahtuu.

Kenelle se on tarkoitettu?

VIA Performance Leadership in Action -kehitysohjelma on rakennettu sekä esimiehelle että vastuualuettaan vaikuttajan roolissa johtavalle asiantuntijalle. Olennaista on, että synnytät tuloksia johtamalla ihmisiä ympärilläsi toteuttaen organisaatiosi strategiaa. Tiimisi voi olla organisaatiosi sisäinen tiimi tai muodostua henkilöistä eri puolilta organisaatiotasi tai sen ulkopuolelta.

PLA-koulutusohjelman hinta: 4 900 € + ALV.

Lataa esite tästä >>

PLA 36 aikataulu ja investointi >>

Lisätiedot: Reijo Kaikkonen p. 040 544 0791

”Olemme käyttäneet ohjelmaa keskijohdon johtamisvalmiuksien kehittämiseen ja olleet ohjelman tuloksiin hyvin tyytyväisiä. Erityisesti koko ohjelman mittainen  jokaisen osallistujan oman vastuualueen kehittämisprosessi on tuottanut erinomaisia työkaluja konkreettiseen  esimiestyön kehittämiseen.  Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä ohjelmaan ja aiommekin käyttää sitä osana johtamisen kehittämistä myös jatkossa.
Hannele Leino, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Elektroskandia Suomi Oy

”Vahvisti omia johtamistaitoja ja antoi uusia näkökulmia tiimin osaamisen kehittämiseen. Sain erinomaiset välineet strategian toimeenpanoon ja arvoprosessin toteuttamiseen.”
Arek August, Asiakaspalvelupäällikkö, Telko Oy

”Antoi runsaasti uusia näkökulmia ja työkaluja tiimin vision ja sitä kautta yhteisten tavoitteiden toimeenpanoon.”
Jani Tapanainen, Projekti-insinööri, Sandvik Mining and Construction Oy

”Kehitysohjelma antoi erinomaiset työkalut yksikön sitouttamiseen ja visiotyöskentelyyn siten, että se muuttuu konkreettiseksi tekemiseksi kunkin omalle vastuualueelle. Auttoi lisäksi hyödyntämään oman organisaation arvoja toiminnan kehittämisessä. Sain uusia välineitä johtamiseen ja työpaikan ihmissuhteiden kehittämiseen.”
Marita Laakeristo, Tietojärjestelmäpäällikkö, Tekonivelsairaala Coxa Oy

Ilmoittautuminen:

Nimi

Organisaatio

Tehtävä organisaatiossa

Sähköposti

Puhelinnumero

Laskutusosoite

Postinumero

Postitoimipaikka