Palvelumme

Sanottua

SLA laajentaa näkökulmaa, se panee ajattelemaan. Se on ilman muuta mielenkiintoinen ja inspiroiva kokonaisuus. Yhteen sopivat käsitteet muodostavat työkalupakin, jonka käyttöä olemme laajentaneet johtoryhmän sisäisellä kehitysprosessilla.

Heikki Sirve, Toimitusjohtaja, Oy Samlink Ab

VIA Senior Leadership in Action

Strategia ilman johtamista on pelkkä suunnitteluharjoitus. Strategiaa luotaessa mikään ei voi korvata näkemystä.

Seniorijohto ei voi ajatella vain omaa osaamistaan ja oman johtamisensa tehokkuutta, vaikka sekin on tärkeää. Ylin johto joutuu myös miettimään, miten saada muu johto ja esimiehet luotsaamaan joukkojaan yhdensuuntaisesti. Koko yrityksen voimavarat on saatava työskentelemään kohti yhteistä päämäärää.  Johtamisen johtaminen on seniorijohdon vastuulla.

Hyvällä johtamisella voidaan luoda kilpailuetua koko organisaatiolle.

VIA Senior Leadership in Action (SLA) on ylimmälle johdolle suunniteltu kehitysohjelma, jossa maailmaa katsellaan toimitusjohtajan silmin. Olisi väärin kutsua sitä pelkästään koulutusohjelmaksi, vaikka aikuisen oppimisella on siinä keskeinen osuus. Se ei ole pelkkää konsultointiakaan, sillä pienryhmillä ja henkilökohtaisella valmennuksella on merkittävä rooli.

Se on kehityskokemus, jossa keskitytään oman yrityksen tai vastuualueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ohjatusti. Visiointi, strategiset valinnat, mitattu palaute, maailman parhaat professorit, innovointi, verkottuminen, prosessien johtaminen, kokeneen konsultin coaching, business caset ja ohjattu kehitystyö muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden ja unohtumattoman kehitysmatkan.

Ohjelmalla on ainutlaatuisia ominaisuuksia

VIA Senior Leadership in Action -ohjelmassa yhdistyy tulevaisuus, todellisuus, tahto, strategiat, työkalut sekä näkemyksen ja osaamisen kehittyminen.

Mukana ovat huippuosaajat parhaista yliopistoista, yrityksen tosiaikainen kehittäminen, haasteiden työstäminen pienryhmässä, ainutlaatuiset työkalut ja henkilökohtainen coaching vuoden ajaksi. Kaikki osallistujan kannalta hyvin yhteen sovitettuna.

Kaikki tämä on hiottu valmiiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, koska yritykselle ei synny kilpailuylivoimaa, ellei se synny ensin johtamiseen.

”SLA on ”vuosi johtajan elämästä kaikilla mausteilla”.”
– Tero J. Kauppinen, Rehtori / VIA Leadership Academy

Kenelle VIA Senior Leadership in Action – ohjelma on tarkoitettu?

Nimensä mukaisesti ohjelma on yrityksen korkeimmalle johdolle, joka tekee päätöksiä yrityksen kehityssuunnasta. Se on ensisijaisesti suunniteltu yrityksen toimitusjohtajalle, jolla on liiketoiminto ja organisaatio vastattavanaan, ja jolla on myös johtotiimi johdettavanaan.

Toimenkuvan laadulliset määreet ovat kuitenkin nimikettä tärkeämpiä. Jos mahdollinen osallistuja on hallituksen puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja tai vaikkapa merkittävän yrityksen osan johtaja ja hänellä on vastuullaan liiketoiminto ja/tai organisaatio ja hän voi koota vastuullisista seuraavan tason johtajista tiimin tuekseen, rohkaisemme häntä hakemaan ohjelmaan mukaan.

Osallistujamäärä on rajoitettu 24 osallistujaan yksilöllisyyden varmistamiseksi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

SLA-koulutusohjelman hinta: 29 800 € + ALV.

Lue lisää esitteestä >>

VIA Senior Leadership in Action 33 -aikataulu >>

Lisätiedot: Tero J. Kauppinen p. 0400 670 100 ja Eija Kunttu p. 040 543 9890

Ilmoittautuminen:

Nimi

Organisaatio

Tehtävä organisaatiossa

Sähköposti

Puhelinnumero

Laskutusosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Referenssejä VIA Senior Leadersip in Action -ohjelmasta >>

Investointi on 29 800 € ja se kattaa:
• Osallistumismaksun
• Osallistujamateriaalin kullakin jaksolla
• Jaksoihin liittyvän kirjallisuuden ja artikkelit
• Konsultin coaching-tuen
• Ulkopuolisten asiantuntijoiden briiffauksen ryhmän tarpeista
• Diagnostinen tuki osallistujien business caseihin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyen
• Liiketoiminnan vaateet benchmarkattuna muihin organisaatioihin
• Organisaation vaateet benchmarkattuna muihin organisaatioihin
• Johtoryhmäpalaute johtoryhmän toimivuudesta
• Osallistujan Johtamisprofiilin ja 25-sivuisen raportin
• Aivodominanssimittauksen
• Johtamistyyliarvion
• Ihmisosaaja-profiilin
• VIA Leadin, johtamisen työpöydän ja yli sata työkalua esimerkkeineen ja benchmarkkeineen vuoden ajaksi omalle tietokoneelle.
Investointi ei kata:
• Arvonlisäveroa
• Osallistujan matkakuluja, majoituksia ja kokouspaketteja
• Osallistujan kanssa mahdollisesti erikseen sovittuja, muita kuin ohjelmassa mainittuja, kehitystoimenpiteitä.

Tilausvahvistusmaksuna laskutamme 20 % kokonaishinnasta, (jos ilmoittautuminen tapahtuu vähintään kolme kuukautta ennen ohjelman alkua) ja loput ennen ohjelman aloitusta. Muussa tapauksessa koko hinta laskutetaan kerralla ilmoittauduttaessa.


Pidätämme oikeuden muutoksiin.