Palvelumme

Sanottua

Liiketoimintamalli auttoi ymmärtämään selkeästi syy- ja seuraussuhteiden vaikutukset halutun päämäärän saavuttamiseksi.

Jussi Mikkola, Suunnittelupäällikkö, Sami Järventausta, Suunnittelupäällikkö,
Sandvik Mining and Construction Oy

 

VIA Leadership in Action

VIA Leadership in Action -kehitysohjelma varustaa uraansa vakavasti kehittävän johtajan strategisella näkemyksellä, ammattilaisen uusimmilla työkaluilla ja kilpailukykyä luovalla osaamisella.

1. Henkilökohtaisten johtamisvalmiuksien kehittyminen
Teemme jatkossa valmistautumisistunnossa henkilökohtaisen johtamisvalmiuksien arvion ja omaan rooliin liittyvien kehittymisodotusten kartoituksen. Räätälöimme tältä pohjalta syventäviä opintoja ohjelman sisältöön liittyen, oheiskirjallisuuden pohjalta tai eMBA-ohjelmamme opintokokonaisuuksia hyödyntäen. Myös ohjelmaan sisältyvää coaching-osiota suunnataan entistä enemmän henkilökohtaisempiin keskusteluihin.

2. Vastuualueen johtamisessa onnistuminen
Ohjelmamoduuleihin on lisätty työkirjat, joiden avulla osallistuja voi entistä paremmin suunnitella paitsi vastuualueensa kehittämistä myös muutosten läpivientiä ja oman roolinsa kehittämistä suhteessa vastuualueen kehittämisen vaateisiin.

3. Digitaalisuus toteutuksessa
Tarjoamme nyt työkirjat myös sähköisesti samoin kuin materiaalitkin. Osallistujilla on mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia keskenään myös sähköisesti.

4. Modulaarisuus joustavuuden varmistajana
Jaksot on rakennettu modulaarisesti siten, että ohjelmassa on ns. perusosa ja syventävä konsultatiivinen osa. Moduuleja voidaan vahvistaa kirjallisuudella yms. siten, että eMBA:ssa opiskelevat saavat enemmän opintopisteitä oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. LA voidaan myös käydä kahdessa osassa; perusosa (7 500 € + alv) ja syventävä osa (7500 € + alv). Tällaisen järjestelyn varmistaa se, että olemme samalla uudelleen virittäneet julkiset valmennukset osaksi pitkien ohjelmien kokonaisuutta.

5. Yhtenäinen viitekehys lisää vaikuttavuutta
VIA-viitekehys on laajentunut kattamaan johtamisen vaikuttavuutta lisäävät prosessi- ja järjestelmänäkökulmat. Perusmoduulien keskeinen sisältö antaa vastauksia seuraaviin teemoihin:
a. Johtajuus ja esimiesvaikuttaminen
b. Johtamiskulttuuri toimintakulttuurin virittäjänä
c. Strategisen ja operatiivisen johtamisen kytkentä onnistumiseen
d. Mittariohjaus ja johtamisjärjestelmän eri osa-alueiden yhteensopivuus
e. Verkoston ja kyvykkyyksien johtaminen
f. Muutosten johtamisessa onnistuminen
g. Itsensä johtaminen ja vaikuttaminen

Syventävät moduulit syventävät kytkentöjä yllä mainituilla osa-alueilla osallistujan omaan johtamiskokonaisuuteen ja niissä kehitetään johtamisvalmiuksia konkreettisten harjoitteiden ja simulointien avulla.

Hinta: 14 800 € + ALV.

Lue lisää ja lataa esite

VIA Leadership in Action nro 67 -aikataulu

Lisätiedot: Reijo Kaikkonen, p. 040 544 0791

”Osallistuminen VIA Leadership in Action -ohjelmaan antoi todellisen, henkilökohtaisen ja syvällisen sisällön kuluneille termeille ”visio, missio, arvot ja strategia”. Kun näitä jumpattiin pitkäjänteisesti ja yrityslähtöisesti, on nyt helppo tehdä oman yksikön strategiatyötä ja visioida tekemisen linjoja tuleville vuosille. Suosittelen lämpimästi keski- ja ylimmän johdon työkaluksi ja oman strategiatyön tueksi.”
Ari Björqvist, Koulutusohjelmajohtaja, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu / Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

”Liiketoimintamalli auttoi ymmärtämään selkeästi syy- ja seuraussuhteiden vaikutukset halutun päämäärän saavuttamiseksi ja suunnan pitämiseksi. Yhteinen business case avasi uudella tavalla asioiden vaikuttavuussuhteet ja löysyimme oman työmme kannalta olennaiset ja tärkeät asiat, joihin keskitymme.”
Jussi Mikkola, Suunnittelupäällikkö
Sami Järventausta, Suunnittelupäällikkö
Sandvik Mining and Construction Oy

”Kehittämisohjelma auttoi hahmottamaan johtamisen avainhaasteet ja tehtävät eri organisaatiotasoilla strategiasta toteutukseen. Ohjelma kehitti oman ja muiden käyttäytymisen ymmärtämistä ja keskustelut eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa toivat uusia, hyviä näkökulmia omaan liiketoimintaan.”
Sari Holmberg, Markkinointijohtaja
Juhani Kankaanpää, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja
Felix Abba  

”Ohjelma toi hyvin esille johtamisen kokonaisvaltaisuuden ja ohjasi käyttämään johtamisen työkaluja käytännössä. Tärkeää oli myös oppia tuntemaan itseään paremmin ja saada palautetta muilta, alaisilta ja kollegoilta. Business case auttoi konkreettisesti kehittämään omaa vastuualuetta. Business case auttoi selkeyttämään ja jäsentämään keskeiset oman vastuualueen menestystekijät toimivaksi kokonaisuudeksi .”
Ursula Lindholm, Asiakkuusjohtaja (yksityisasiakkaat)
Päivi Keippilä, Ravintolatoimen johtaja
Vierumäki Country Club Oy

 Ilmoittautuminen:

Nimi

Organisaatio

Tehtävä organisaatiossa

Sähköposti

Puhelinnumero

Laskutusosoite

Postinumero

Postitoimipaikka