Palvelumme

Strategian ohjaus, viestintä ja seuranta

Muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää ketterää muutoksen johtamista

Strategisen muutoksen tekeminen on haasteellista

Johtajien on kyettävä havaitsemaan liiketoimintaympäristön muutokset ja kääntämään ne mahdollisuuksiksi. Heidän on kyettävä muuttamaan organisaation strategiaa ja viemään se ketterästi käytäntöön.

Strateginen muutos edellyttää muutoksia organisaation liiketoimintaprosesseihin, niitä tukevaan organisaatiorakenteeseen ja roolitukseen. Lisäksi muutosprosessi edellyttävää aina huolellista etukäteissuunnittelua.

VIA Lead tuo ketteryyttä muutoksen tekemiseen

Kun strategisia muutoksia tehdään, syntyy monia aukkoja, kuten esimerkiksi toteutus-, mittaus- ja johtamis-, ymmärrys-, sitoutumis- ja tietoaukko; VIA Lead rakentaa sillan näiden aukkojen yli.

VIA Leadin työkaluilla muutoksenhallinnan askeleet voidaan suunnitella ja ottaa samalla huomioon tehokkaan toteutuksen johtamisvaatimukset.

VIA Lead muuttaa strategian ja tavoitteet seurattaviksi toimenpiteiksi ja käyttäytymiseksi. Tällöin strategia toteutuu, yrityskulttuuri muuttuu ja lupaukset voidaan pitää niin työtovereille kuin asiakkaillekin.

Viestintä toimii yli organisaatiorajojen ja -tasojen sekä maantieteellisten tai ajallisten etäisyyksien

Johtaminen on mahdollista kellon ympäri

VIA Lead voidaan kytkeä organisaation käyttämiin viestintäjärjestelmiin. Ohjelmisto varmistaa, että johtamiseen liittyvä tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. VIA Leadin johtamisen vuosikellosta käyttäjät näkevät kaikki organisaation johtamiseen liittyvien tapahtumien ajankohdat.

VIA Leadin avulla johtajat voivat ajasta ja paikasta riippumatta suunnitella johtamistaan ja verrata sitä muiden kokemiin tilanteisiin. He voivat antaa ja saada palautetta sekä nähdä, toimiiko heidän johtamisensa.

Strategian on oltava ymmärrettävä

Strategian tarkoituksena on tehdä yrityksestä ainutlaatuinen, mutta paraskaan strategia ei sitä tee, ellei strategiaa saada ymmärrettävään muotoon. VIA Lead avulla strategiasta voidaan helposti muodostaa kausaalinen liiketoimintamalli, jolla strategia on helppo viestiä ja jonka avulla se on helppo ymmärtää.

Henkilöstön sitouttaminen strategiaan

VIA Lead sitouttaa ihmiset tehtäväänsä ymmärryksen lisääminen, tehokkaan osallistumisen ja läpinäkyvyyden kautta.

VIA Leadin avulla johtamisessa panostetaan enemmän tulevaisuuden kontrollointiin kuin menneen läpikäyntiin. Tämä mahdollistaa valmentavan johtamisen, joka keskittyy ihmisten aikomuksiin, tekemisien tarkoituksiin ja seurausten ymmärtämiseen. Itseohjautuvan päätöksenteon suuntaviivoiksi tarvitaan yhteinen visio ja missio sekä yhteiset arvot, joiden luomiseen VIA Leadissa on johdonmukaiset työkalut.

VIA Leadin avulla johtamisprosessi ja sen tulokset ovat kaikkien näkyvillä, mikä tekee johtamisesta läpinäkyvää. Johtaminen ei ole enää esimieskeskeistä vaan osapuolet johtavat verkostoituvassa organisaatiossa toisiaan.

VIA Lead on navigointiväline

Peruutuspeilistä ei voi johtaa

Liiketoiminta näyttää erilaiselta, kun taaksepäin peilailun sijaan katsoo rohkeasti eteenpäin.

VIA Leadissa jokaisella esimiehellä on silmiensä edessä liiketoimintamalli eli strategiakortti liikennevaloineen muistuttamassa siitä, ajetaanko vihreällä aallolla vai osoittavatko punaiset valot, ettei strategia tule toteutumaan.

Operatiivinen tuloskortti valoineen kertoo syyn strategiseen onnistumiseen: ovatko tavoitteet punaisella, keltaisella vai vihreällä? Etenemmekö vihreällä aallolla, vai estävätkö punaiset valot etenemisen? Lisäksi strategialähtöisiä toimenpiteitä voidaan seurata läpi organisaation.

Yksi vilkaisu työpöydälle antaa kokonaiskuvan, missä mennään strategisesti ja operatiivisesti.

 Lisätiedot: info@viagroup.fi