Palvelumme

Sanottua

Hieno kokemus. Päästiin yllättävänkin nopeasti konkreettisiin tuloksiin. Todella ammattimainen diagnoosi. Suosittelen.

Kari Häyrinen, Toimitusjohtaja, Finpro

TOP TEAM in Action – Johdon valmennus

Yksi päivä voi muuttaa paljon

TOP TEAM in Action on työpäivän mittainen johtoryhmävalmennus, joka perustuu suurimman Suomessa tehdyn johtamistutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa löytyivät vipuvarret ja ohjaimet, joiden avulla johtamisen vaikuttavuus tehostuu entisestään.

Kun VIA Groupin kokemus ja osaaminen yhdistetään uuteen tutkimukseen, voi johdon valmennuksesta odottaa todellisia tuloksia.

Valmennus perustuu diagnoosiin

Ennen päivää tehdään kattava diagnoosi liiketoiminnan, organisaation ja johtamisprosessin asettamista vaateista. Diagnoosin avulla johtamisympäristön vaateet konkretisoituvat ja johtoryhmä pystyy näkemään oman roolinsa siihen kohdistuvien vaateiden valossa. Yli 700 organisaation benchmarking antaa vankan pohjan päätöksenteolle. Johtoryhmä itse saa yli 70 johtoryhmän vertailutiedon omasta toiminnastaan johtoryhmän GRIP toimintamallin avulla. Johtoryhmän fokus ja roolitus kirkastuu sekä energisoi johtoryhmän toimimaan.

Keskeistä on, että johtoryhmä saa yhteisen pätevän käsityksen itsestään ja johtamiseen kohdistuvista vaateista, joita liiketoiminta, organisaatio ja johtamisprosessi asettavat.

Tee johtoryhmästäsi menestyksen luoja! Lue lisää >> TOP TEAM in Action -esite


”Felix Abban osalta päädyimme alkuperäistä suunnitelmaamme laajempaan kokonaisuuteen, kun täsmensimme myös strategian liiketoimintamalleineen ja mittareineen. Minusta koko prosessi oli ammattimaisesti vedetty, oikein opettava ja hyvä kokemus. Pääsimme yllättävänkin nopeasti tuloksiin. Voin suositella.”

Ami Wardi, Toimitusjohtaja, Felix Abba Oy Ab

”Hieno kokemus. Päästiin yllättävänkin nopeasti konkreettisiin tuloksiin. Todella ammattimainen diagnoosi, jolle johtoryhmä löysi askelmerkit ja kehitysloikan ponnistus osui lankulle. Suosittelen.”
Kari Häyrinen, Toimitusjohtaja, Finpro

”Onnistunut paketti. Täydensimme jo aloittamaamme kehitystyötä ja saimme kaikki johtoryhmämme jäsenet aktiivisesti mukaan. Osaavan kouluttajan konkreettinen ote ja toimivat työkalut, tästä on hyvä jatkaa. Suosittelen.”
Jari Hankala, Kunnossapitojohtaja, VR Kunnossapito