Palvelumme

Strategian jalkauttaminen ja konsultointi

Strateginen konsultointi kattaa strategisen näkemyksen synnyttämisen johdolle. Ympäristöanalyysi kokonaisuutena sisältää megavoimien vaikutusten tulkinnan, asiakkaiden ja markkinoiden portfolio-analyysit, kilpailija-analyysin, strategisten uhkakuvien skenaariot sekä mission ja visiotavoitteiden synnyttämisen. Tahdon määrityksen jälkeen kartoitetaan must-win-battles ja strategiset valinnat, jotka jalostetaan lisäarvoa luovaksi liiketoimintamalliksi strategisine mittareineen.

Strategisen konsultoinnin prosessi räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Kun haluat kuulla strategisesta konsultoinnista lisää, niin ota yhteyttä!

Strategian jalkauttaminen

Strategian muuntaminen operatiiviseksi toiminnaksi

Strategisen ymmärryksen varmistaminen

Strategiasta johdetut mittarit

Vastuiden roolitus ja viestintä