Palvelumme

Organisaation muutosjohtamisen konsultointi

Muutosjohtaminen on ensiarvoisen tärkeää muutostilanteissa. VIA Groupilla organisaation muutoskonsultointi sisältää strategisten valintojen vaateiden määrittämisen organisaation toiminnalle, liiketoimintaprosessien kehittämisen ja yhteen liittämisen, päätöksenteon roolituksen ja avainpelaajien roolien määrityksen suhteessa uuteen organisaatiorakenteeseen.

Muutoksen läpivienti suunnitellaan muutoksen suuruuden ja organisaation valmiuden pohjalta. Koko prosessi toteutetaan yhteistyössä vastuullisen johdon kanssa. Kehitysprosessin askellus perustuu todettuihin ja mitattuihin tarpeisiin.

Muutosjohtaminen on keskeinen tekijä tämän päivän yrityksissä, joten keskustellaan teidän tarpeista muutostilanteissa.