Palvelumme

Sanottua

Parempi johtaminen luo kilpailuedun.

Tero Kauppinen, CEO, VIA Group

Liikkeenjohdon konsultointi

Strateginen liikkeenjohdon konsultointi kattaa strategisen näkemyksen synnyttämisen johdolle. Ympäristöanalyysi kokonaisuutena sisältää megavoimien vaikutusten tulkinnan, asiakkaiden ja markkinoiden portfolio-analyysit, kilpailija-analyysin, strategisten uhkakuvien skenaariot sekä mission ja visiotavoitteiden synnyttämisen. Tahdon määrityksen jälkeen kartoitetaan must-win-battles ja strategiset valinnat, jotka jalostetaan lisäarvoa luovaksi liiketoimintamalliksi strategisine mittareineen.

Strategisen johdon konsultoinnin prosessi räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.

Katso myös:
Johdon koulutus ja johtamiskoulutus
Yritysjärjestelyt