Sanottua

VIA Groupin eMBA-ohjelma oli minulle erinomainen mahdollisuus syventää johtamiseen liittyvää osaamistani ja saadut opit olivat suoraan hyödynnettävissä nykyisessä työssäni.

 

Ohjelman joustavuus ja monipuolisuus sopivat minulle ihanteellisesti, sillä niiden johdosta pystyin suorittamaan ohjelman mahdollisimman tehokkaasti oman päivätyöni ohella.

Jarkko Pajarinen, LT, dosentti, toimialajohtaja, HUS

VIA eMBA

Arvon luominen on yrityksen olemassaolon syy

Arvokäyrän kääntäminen nousuun on johdon tehtävä. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen vaativat uudessa toimintaympäristössä uutta johtamisotetta. Kasvu ei tapahdu itsestään.

VIA eMBA on tehty johtajalle, joka ohjelman aikana mitatusti haluaa nostaa vastuualueensa uudelle tasolle, ja samalla haluaa viedä uransa nousuun.


Yrityksen kasvun vauhdittaminen

VIA eMBAn keskeinen osa on yrityksen kehittämishanke, jonka tuloksia mitataan euroilla. VIA eMBA tehdään osallistujalle ja yritykselle johtamisen ja tulosten kehittämisen vuoksi. Ei akateemisen harjoituksen takia.

Kehittämishankkeen käytäntöön viennin koutsaajina toimivat kokeneet konsultit.

VIA eMBA tarjoaa todellisia ratkaisuja ja todellisia työkaluja yrityksen kasvun erilaisiin haasteisiin. Kehitystyöstä tulee hyvien työkalujen ja uusimman tiedon sekä kokeneen konsultin tuella analyyttisempää ja laadukkaampaa.

Kehittämishanke on business case, jonka hyödyt arvioidaan euroina. Se voi olla strategisen hankkeen läpivienti, uuden bisnesalueen kehittäminen tai vastuualueen kasvun varmistaminen.

Yritykselle tehtävä kehittämishanke voidaan suorittaa myös kahden tai kolmen henkilön yhteistyönä.

Johtajan itsensä kannalta, kehittämistyö, jota hän tekisi joka tapauksessa, saa erityisen krediittinsä eMBA-ohjelman suorittamisesta.


Johtajan kasvun vauhdittaminen

Johtamisen vaateet muuttuvat dynaamisessa toimintaympäristössä, jossa eilisen eväillä ei enää edetä. Johtaminen uudessa 3.0-ajassa on ammatti, joka kannattaa opetella ja samalla varmistaa oman kilpailukyvyn laatu. Johtamisella tehdään puolet tuloksista. Yritykset tarvitsevat johtamisosaamista, joka pystyy viemään organisaation uuteen tulevaisuuteen.

VIA eMBA on jänteikäs kehitysohjelma niille, jotka ovat vastuussa yrityksen tai sen osa-alueen tulevaisuudesta. Yrityksen kasvun ylläpitäminen ja kääntäminen eksponentiaaliselle kasvukäyrälle haastaa yrityksen tulos- ja kehittämisvastuullisen johdon.

Ohjelma tukee kehittymistä excellent-tason johtajaksi. Ohjelman aikana osallistuja saa vankan analyysin omasta tilanteesta johtamistaitojen suhteen ja rakentaa omien vahvuuksien kautta polun, jolla kehittyä yhä paremmaksi johtajaksi tasapainossa oman elämän kanssa.


VIA eMBAn perusta ovat Leadership Academyn pitkät ohjelmat

Perusosa eMBA-ohjelmasta tehdään osallistumalla VIA Leadership Academyn VIA Senior Leadership in Action (SLA) tai VIA Leadership in Action (LA) -ohjelmiin.

Jatko-osa räätälöidään osallistujan vastuualueen kehittämistarpeiden ja tuotto-odotusten sekä henkilön uratavoitteiden pohjalta.

Pitkissä ohjelmissa huippuprofessorit parhaista yliopistoista tuovat uusinta tietoa. Viimeisen muutaman vuoden aikana ohjelmassa on ollut Berkeleyn, Harvard Business Schoolin, IMD:n, INSEADIN, Massachusetts Institute of Technologyn (MIT), Stanford Business Schoolin ja Whartonin professoreita useiden suomalaisten professoreiden lisäksi.

Kehittämishankkeissa kokeneet konsultit tuovat vahvan käytännöllisen panoksen teorian jalkauttamiseen ja lisäarvon luomiseen.


VIA eMBA on mahdollista toteuttaa työn ohessa kahdessa vuodessa

VIA eMBAn perusosa SLA- tai LA-ohjelma on mahdollista suorittaa 1-1,5 vuodessa. Jatko-osan syventävät opinnot ja kehittämishanke ovat räätälöityjä ja pohjautuvat tehtyyn oppimisen ja lisäarvon luontisuunnitelmaan.

Ohjelman toteutus joustaa niin, että tarvittaessa perus- ja jatko-osa voidaan tehdä päällekkäin tai sovitussa aikataulussa peräkkäin 2-3 vuoden aikana.

Toteutussuunnitelma tehdään yhteistyössä osallistujan, lähettävän organisaation ja Leadership Academyn yhteyshenkilön kanssa.


Kuinka edetä?

  1. Kysy lisätietoja ohjelmajohtaja KTT ritva.laakso-manninen@viagoup.fi tai
    p. 050 3647 839.
  2. Voit myös varata ajan yksilölliseen tapaamiseen, jonka pohjalta teemme alustavan eMBA-toteutussuunnitelman.
  3. Voit osallistua SLA- tai LA-ohjelmiin ja jatkaa niistä VIA eMBA:aan.
  4. Voit hakea suoraan VIA eMBA-ohjelmaan, jolloin teemme yhdessä sinulle toteutussuunnitelman osallistujan ja yrityksen kehittämishankkeen toteuttamiseksi.

Lue lisää ja lataa esite tästä >>


”VIA Groupin eMBA-ohjelmassa pystyin hyvin yhdistämään koulutusohjelman ja työn, pystyin reflektoimaan kurssien oppeja omiin työtehtäviini. Koulutus oli joustavaa, ja toisaalta haastavaa, kuten eMBA-ohjelman kuuluu ollakin. Koulutusohjelman antina nostaisin omalta osaltani sen, että pystyin kehittymään strategisessa ajattelussa ohjelman aikana.”

Mika Mattila, johtaja, VV-Auto Group Oy

 

Palvelumme