Vaasan Sähkö

”Vaasan Sähkö on energia-alan menestyjä. VIA Groupin palveluilla on ollut suora syy-yhteys tähän.”
Hannu Linna/Toimitusjohtaja, Vaasan Sähkö Oy

Vaasan Sähkö Konserni on tottunut tulemaan toimeen omillaan

Vaasan Sähkö -konserni on lämpö- ja sähköenergiaa asiakkailleen toimittava energiayhtiö. Tavoitteena on olla alueellisesti vahva, edullinen ja operatiivisesti tehokas. Energian hankinta katetaan voimalaitosyhtiöiden osakkuuksien kautta tuotetulla energialla.

Kun valitsee strategiakseen pitäytyä perusliiketoiminnassa ja keskittyä operatiivisen erinomaisuuden jatkuvaan kehittämisen, edellytetään kieltäytymistä monen mielenkiintoisen asian tekemisestä. On kysyttävä itseltä, kuuluvatko nämä uudet palvelut perusliiketoimintaamme tai parantavatko ne operatiivista erinomaisuuttamme? Tämä pitäytyminen perusasioissa vaatii jatkuvaa vaikuttamista eri sidosryhmien suuntaan ja tähän liittyviä toimivia työvälineitä.

Yhteistyömme on kestänyt jo yli 10 vuotta ja vuosien varrella on VIA Groupin tuella sparrattu´hallitusta, valmennettu johtoryhmiä ja esimiehiä. Johto on käynyt vuosien varrella julkisissa akatemiaohjelmissa ja on syvennetty yhteistä johtamiskieltä ja omaa näkemystä. Strategian kuvaamiseen on sovellettu strategiakarttaa sekä lisäarvoa luovaa liiketoimintamallia.

Pitkäjänteisen yhteistyön ansiosta konsulttia ei tarvitse aina uudelleen perehdyttää Vaasan Sähkön liiketoimintaan. Yhteistyössä on päästy nopeasti suoraan asiaan ja se on lähtenyt Vaasan Sähkön kulloisistakin liiketoiminnan kehittämistarpeista.

Vaasan Sähkön konsernin tunnuslukuja:

  • Liikevaihto 2011: 140 milj. euroa
  • Henkilöstö: 176 henkilöä
  • Sähkön myynti asiakkaille 1754 GWh
  • Sähkön siirto asiakkaille 952 GWh
  • Kaukolämpöä asiakkaille 617 GWh

Seitsemänä vuonna peräkkäin yhtiö on saanut kiitettävän arvosana Talouselämä 500-vertailussa – kolme kertaa täyden kympin:

  • Perusstrategiana on kustannustehokkuus, ja edullista hintaa pidetään argumenttina esillä. Vaasan Sähkö on säännöllisesti yksi edullisimmista niin sähkön myynnissä siirrossa kuin kaukolämmössä.
  • Asiakkaat ovat kahdessa eri vertailussa asettaneet yhtiön sähkön myyjistä parhaaksi
  • Sähkökaupan perustana on EPV Energia Oy:n toimittama edullinen sähköenergia.
  • Konsernin kiinteät kustannukset suhteessa liikevaihtoon ovat vuosi vuodelta alentuneet

www.vaasansahko.fi