HAAGA-HELIA

HAAGA-HELIA on osaamiseltaan ja laadultaan johtava, opiskelijoiden, yritysten ja työyhteisöjen menestystä palveleva, kansainvälisesti kasvava ammattikorkeakoulu.

Yhteistyö on välttämätöntä osaamiseen perustuvan johtajuuden varmistamisessa. VIA Groupin ja HAAGA-HELIAn yhteistyö on kestänyt vuosia ja auttanut molempia osapuolia osaamisensa syventämisessä. VIA Group on ollut HAAGA-HELIAn tukena mm. strategian työstämisessä ja käytäntöön viennissä sekä esimiesten johtamisvalmiuksien kehittämisessä. Uusimpia yhteistyöalueita ovat VIA Leaders’ Forum -yhteistyö ja yhteistyö eMBA-tutkintoihin liittyen. HAAGA-HELIAn osaamisesta ja toiminnasta saat enemmän tietoa oheisen linkin kautta.

www.haaga-helia.fi